La energia del agua- emo y osmosis inversa y filtros de carbon activo

0
341

L´aigua, és la substància simple més important de tota la matèria viva i del seu entorn.
La mateixa vida es va originar a l´aigua. Nosaltres mateixos, de nens som aigua en un 83% del nostre pes i d´adults en un 60%.
Els processos metabòlics (respiració, alimentació i excreció) que tenen lloc en les cel.lules del cos, només es poden realitzar en aquest dissolvent universal que és l´aigua.

 

També està present a la sang formant el plasma que flueix per les venes i artèries transportant l´aliment i els glòbuls rojos. En el sistema digestiu ajuda a que els aliments es desplacin i a que els residus puguin ser eliminats a través de les femtes. Transporta els residus líquids fins els ronyons, per poder-los eliminar en forma d´orina. Manté humits els nostres ulls mitjançant les llàgrimes. Ajuda a distribuir i regular l´escalfor del cos amb la suor. Etc. Etc.

Al realitzar tots el processos, diàriament perdem uns 2,5 L. (per això una persona pot viure sense aliments varies setmanes però sense aigua pocs dies).
La pèrdua es reparteix de la següent manera:
*.- A través de la pell ………………………….   600 ml.
*.- Per l´orina ………………………………….. 1.400 ml.
*.- Per els pulmons …………………………….   400 ml.
*.- Per les femtes …………………………………  100 ml.

Això no vol dir que tota aquesta aigua que perdem al dia l´hàgim de recuperar en forma d´aigua líquida, cal tenir en compte que els aliments també contenen aigua en quantitats importants:
*.- Peix ……………………………………………. entre un 60 i 70 %
*.- Pollastre ……………………………………… 40%
*.- Carns vermelles …………………………… 55%
*.- Llet de vaca ………………………………. 87,5%
*.- Pernil dolç ………………………………… 48,5%
*.- Tomàquet …………………………………. 93,6%
*.- Pa de blat ………………………………….. 35,6%
*.- Olives ………………………………………….. 67%
*.- Mel ……………………………………………  18,4%

La recuperació serà doncs:
Aigua beguda ………………………………….. 1.200 ml.
Aigua metabòlica …………………………….. 1.300 ml.

Quan la gola i la llengua estan seques i la sang s´ha tornat més concentrada, l´hipotàlem (situat al encèfal) resulta estimulat i a partir de les dades que rebi, produeix sensació de set.

Els refrescos no són un bon recurs per reposar les pèrdues d´aigua doncs solen portar un 10% de sucres, els quals ens impedeixen saciar la sed. Tampoc treuen la set les begudes alcohòliques, l´aigua amb gas, ni els gelats.
Una bona manera de rehidratar-se (especialment important en cas de diarrees) s’aconsegueix diluint en 1L. d´aigua, 3,5 gr. de sal, 2,5 gr. de bicarbonat de sodi i 20 gr. de mel.

 

Al igual que vigilem amb els aliments perquè siguin el més naturals, més rics en nutrients y menys empastifats amb residus tòxics, amb l´aigua també ho hem de fer. Les aigües que ens subministren per la xarxa, ens les presenten com innòcues i no ho són, perquè juguen amb els famosos mínims permesos i no tenen en compte la suma amb els altres nombrosos mínims permesos que ingerim d´altres maneres i que al final fan uns màxims ingerits esgarrifosos i patològics. Ara mateix hi ha polèmica sobre la cloració del aigua de la xarxa pública dons hi han estudis que l´associen amb el càncer de bufeta i donen Sabadell com una de les ciutats amb més índex de problemes de cloració.
Així doncs controlem quina aigua estem utilitzant per alimentar-nos. De fet la cloració de l’aigua comporta més problemes, el clor és un potent bactericida però tant mata els bacteris bons com els dolents, d’aquesta manera la aigua de xarxa ens elimina la nostra flora intestinal provocant problemes digestius greus tipus candidiasis, per esmentar-ne un. Sembla mentida que les autoritats sanitàries no ho tinguin en compte tot i lo acadèmiques que són.

A part de la sobreexplotació dels aqüífers amb les seves conseqüències ambientals per part de grans multinacionals sense escrúpols tipus Pascual, Danone, Nestlé, Etc…..
L´aigua envasada es presenta com a segura i saludable. Peró de la mateixa manera que es posa en dubte la qualitat de l´aigua de l´aixeta, es pot analitzar la realitat de les aigües envasades.
En primer lloc, per exemple, també s´han produït incidents puntuals de contaminació en aigües embotellades, sigui per contaminació de la font (en determinats casos s´han trobat concentracions de pesticides i benzè) o per errors en el procés de purificació d´aigües tractades (contingut elevat de sals de bromur). El 1.990, l´empresa francesa Perrier va haver de retirar 280.000.000 d´ampolles d´arreu del mon perquè es van detectar nivells de benzè, una substància cancerígena en quantitats molt superiors a les permeses en l´aigua potable.
D´altre banda les ampolles de plàstic poden cedir substàncies a l´aigua, el PVC pot deixar anar ftalats i el poliestirè pot emetre estirè. El PET és el plàstic més utilitzat i més fàcilment reciclable (Manera de diferenciar els envasos PET: mirar el cul de les ampolles, i si al centre tenen la marca de l´extrusora -sortida del motllo- rodona són PET i si és allargat no ho és. A més l´aigua envasada roman emmagatzemada molt més temps i a temperatures més altes que la de la xarxa.

Aigua bona a l´aixeta de casa,

Actualment disposem de diverses tecnologies per poder obtenir aigua de molta qualitat a casa, que ens permet estalviar aigua envasada, residus i gaudir d´un recurs propi fet a casa. Aquestes alternatives casolanes permeten fer la competència a l´aigua que podríem adquirir envasada i a un preu assequible. De fet alguns d´aquests sistemes són els mateixos que s´empren per obtenir les aigües embotellades processades (diferenciar entre aigua de deu (manantial) o aigua mineral natural i aigua potable preparada). Si es calculen costos (ampolles/any) veurem que a mig plaç tindrem amortitzats els aparells i després fora del manteniment tindrem aigua de qualitat de franc.

Els descalcificadors,

Fan passar l´aigua dura a través d´una reïna que aplega els minerals durs, principalment el calç i el magnesi i la fa tornar tova. Aquest aparell permet reduir la quantitat de sabons, suavitzants, gels, xampús, cremes hidratants, Etc. i allarga significativament la vida dels electrodomèstics, canonades i calderes. També estalvia energia, doncs per escalfar les aigües dures cal un 29% més d´energia calorífica.
Els descalcificadors normalment es munten a l´entrada general de l´aigua al habitacle, no redueixen els metalls pesants ni contaminats orgànics i s´han de contemplar com una inversió no com un gasto.

 

Són sistemes senzills i d´un cost raonable per obtenir una aigua de qualitat per beure i cuinar. Eliminen possibles continguts com el clor, partícules amb suspensió com sorra o òxids, metalls pesants com el plom, el mercuri i el cadmi i redueixen molt els possibles contaminants orgànics com els pesticides, els olis, les dioxines, etc.
Normalment es posen sota l´aigüera de la cuina i amb una aixeta suplementària tenim l´aigua filtrada.
De manteniment no més tenen un cartutx que es canvia cada any i segons el consum s´amortitza relativament ràpid.

L´osmosis inversa,

Consta de 5 passos, 1er. un micro-filtratge per eliminar els sediments de fins a 5 micres, 2on. un filtre de carbó actiu que redueix les possibles substàncies químiques existents, un tercer filtratge amb carbó actiu i fosfats l´aigua passa pròpiament travessant la membrana d´osmosis inversa i finalment es sotmet a un últim filtratge amb carbó actiu per tal d´eliminar possibles problemes de gust u olor derivats del proces d´osmosis.
Aquest sistema es el més voluminós i el de més cost però d´un rendiment molt més alt.

L’aigua destil·lada,

I que és l’aigua destil·lada? Doncs aquella que procedeix de l’evaporació natural per elevació de la temperatura i una vegada a l’atmosfera cau de nou a causa del fred en forma de pluja, rosada o neu. És a dir aigua pura que en els antics textos xinesos es denominava aigua de llarga vida i es recollia en els cims de les regions muntanyoses. Una pràctica que desgraciadament ja no pot seguir-se fent perquè avui l’aigua i la neu que descarreguen els núvols està també contaminada. Per aquest motiu el més pràctic és instal·lar una destil·ladora, doncs a fi de comptes el que aquesta fa és imitar el procés de la Naturalesa evaporant l’aigua mitjançant calor per a després condensar-la amb fred. En aparells d’acer inoxidable lliures de contaminants.

Emo

Ara hi ha un sistema nou, és car però molt interessant i beneficiós a nivell holístic. S´anomena Emo, i és un reestructurador molecular de l´aigua. És un espai on l´aigua es neteja d´energies discordants de baixa vibració anclades en ella, es connecta de nou amb la seva freqüència vibratoria original i rep les improntes d´Amor i Llum de la 6ª dimensió, augmentant així la vibració de les seves molècules a octaves superiors, creant una acivació de la seva conciència.
Quan l´aigua de l´Emo connecta amb l´aigua del cos humà, actúa per resonància sobre les seves molècules, reestructurant-les i augmentant, gradualment, la seva vibració i energia. Al beure aigua de l´Emo, introduim en el nostre organisme freqüències d´elevada vibració que actuaran en els nostres cossos energètic, emocional, mental i físic, armonitzant-los i revitalitzant-los.
El camp d´energia vibratoria de l´Emo s´expandeix al seu voltant e interactúa amb el cos etèric de les persones que estan a prop d´ell, ajudant-lo a reequilibrar-se.
l´Emo és una tecnologia viva, canalitzada des de la 6ª dimensió. Denominen tecnologia viva a aquella que té conciència pròpia i que interactúa amb les persones que entren en contacte amb ella: De conciència a conciència.

Per a més informació enviar un mail a : thelilac-whitegarden@hotmail.com

AGUA
El agua que emerge espontáneamente de las entrañas de la tierra o el agua procedente del deshielo de las montañas, tiene una estructura molecular armónica y un grado muy alto de conciencia y, consecuentemente, un alto potencial energético. Esto es así hasta que el agua deja de fluir libremente. A partir de ese momento esa conciencia del agua se encapsula, pasando a ocupar solo una pequeña parte de su estructura.

QUÉ ES EL EMO?
El EMO es el primer desarrollo de una tecnología viva que nos ha sido entregado. El EMO es un espacio donde el agua se limpia de memorias, conecta de nuevo con su frecuencia de vibración original y se carga de “nuevas frecuencias”

CONECTANDO
Cuando el agua del EMO conecta con el agua del cuerpo humano, actúa por resonancia sobre sus moléculas, reestructurándolas y aumentando, gradualmente, su vibración y energía. Al beber agua del EMO, introducimos en nuestro organismo frecuencias de alta vibración que actuarán en nuestros cuerpos energético, emocional, mental y físico, armonizándolos y revitalizándolos.

INTERIOR
La entrada tangencial del agua EMO provoca un vórtice… Al igual que en la naturaleza, el agua avanza en espiral. En el primer dodecaedro, la placa de oro y los cuarzos que hay en su interior, resuenan e impregnan al agua con frecuencias de Amor y Luz.

En el segundo dodecaedro, el agua entra en contacto con otra placa de oro y otros cristales de cuarzo y se fijan en ella permanentemente las vibraciones sagradas. En el segundo cono, el agua, desprogramada de viejas memorias y cargada con las nuevas frecuencias, sale para cumplir su cometido.

EXTERIOR
El campo de energía vibratoria del EMO se expande a su alrededor e interactúa con el cuerpo etérico de las personas que están cerca de él, ayudándole a reequilibrarse. El EMO es el corazón de la manzana.

DE CONCIENCIA A CONCIENCIA
El EMO es una tecnología viva canalizada en sesiones de meditación. Denominamos tecnología viva a aquella que tiene conciencia propia y que interactúa con las personas que entran en contacto con ella.

FRECUENCIAS DE AMOR Y LUZ
El EMO es un reestructurador molecular del agua. Es un espacio donde el agua se limpia de energías discordantes de baja vibración ancladas en ella, se conecta de nuevo con su frecuencia vibratoria original y recibe improntas de Amor y Luz, aumentando así la vibración de sus moléculas a octavas superiores, creando una activación de su conciencia.

Water is the single most important substance of all living matter and its environment.
The same life originated in water. Ourselves, children are 83% water in our weight by 60% and adults.
Metabolic processes (breathing, feeding and excretion) that occur in the cells of the body can only take place in the universal solvent is water.

It is also present in blood plasma forming flowing through the veins and arteries carrying food and red blood cells. In the digestive system that helps move food and waste that can be eliminated through the feces. Transports liquid waste to the kidneys to eliminate them as urine. Keep our eyes wet with tears. Helps to distribute the heat and regulate body with sweat. Etc.. Etc..

To perform all the processes every day we lose about 2.5 L. (So a person can live several weeks without food but without water only a few days).
The loss is distributed as follows:
. * – Through the skin …………………………. 600 ml.
. * – For urine ………………………………….. 1,400 ml.
. * – For the lungs ……………………………. 400 ml.
. * – For loose ………………………………… 100 ml.

This does not mean that all this water that we’ve lost a day to recover in the form of liquid water, it should be noted that foods also contain water in amounts:
. * – Fish ……………………………………………. between 60 and 70%
. * – Chicken ……………………………………… 40%
. * – Red meat …………………………… 55%
. * – Milk Cow ………………………………. 87.5%
. * – Ham ………………………………… 48.5%
. * – Tomato …………………………………. 93.6%
. * – Wheat bread ………………………………….. 35.6%
. * – Olives ………………………………………….. 67%
. * – Honey …………………………………………… 18.4%

The recovery will therefore be:
Drinking water ………………………………….. 1,200 ml.
Metabolic water …………………………….. 1,300 ml.

When the throat and tongue are dry and the blood has become more concentrated, the hypothalamus (located in the brain) is stimulated and from the data it receives, produces thirsty.

The drinks are a good resource to replenish water losses because usually take 10% of sugar, which prevent us quench thirst. Also removes the seven spirits, sparkling water, or ice cream.
A good way to rehydrate themselves (especially important if diarrhea) diluted in 1L achieved. water, 3.5 g. salt, 2.5 g. of sodium bicarbonate and 20 g. honey.

As careful with foods that are as natural, rich in nutrients and less empastifats with toxic waste in the water so we did. The water that supplied the network, we show how the harmless and are not, because they play with the famous minimum allowed and not take into account the total number of the other minimum allowed to eat in other ways and ultimately make some maximums ingested and pathological creepy. There are controversial on the chlorination of public water supply gifts that studies have associated with bladder cancer and give Sabadell as one of the cities with the best rate of chlorination problems.
So what we control water we are using to feed us. In fact chlorination of water means more problems, chlorine is a powerful bactericide kills bacteria but both good and ill, so the mains water system removing our intestinal flora causing serious digestive problems candidiasis type for mention one. It seems incredible that health authorities do not take into account though it is academic.

Besides the exploitation of aquifers with their environmental consequences by large multinational unscrupulous types Pascual, Danone, Nestle, etc. …..
The bottled water is presented as safe and healthy. But in the same way that calls into question the quality of tap water, you can analyze the reality of bottled water.
First, for example, have also been isolated incidents of contamination in bottled waters, or by contamination of the source (in some cases found concentrations of pesticides and benzene) or errors in the process of purification treated water (high salt content of bromide). In 1990, the French had to withdraw 280,000,000 Perrier bottles from around the world that were detected levels of benzene, a carcinogenic substance in quantities far exceeding those allowed in drinking water.
On the other hand plastic bottles can give substance to water, PVC can release phthalates may emit styrene and polystyrene. The PET plastic is the most used and most easily recyclable (Way to distinguish PET bottles: bottle ass look, and if the center has the mark of the extruder-mold-round exit is not extended and if PET is. Besides bottled water remains stored much longer and higher temperatures than the network.

The tap water good home,

Currently we have several technologies to obtain high quality water at home, which saves us bottled water, waste and enjoy a homemade appeal itself. These alternatives allow competition home we could buy bottled water at an affordable price. In fact some of these systems are the same as used for bottled water processed (the difference between spring water (spring) or mineral water and drinking water ready). If costs are calculated (bottles / year) in the medium term we see that depreciated the equipment off and then have water quality maintenance free.

The softeners,

Posing hard water through a resin that contains hard minerals, mainly calcium and magnesium makes it soft again. This device can reduce the amount of soaps, fabric softeners, gels, shampoos, moisturizers, etc.. and significantly extends the life of appliances, pipes and boilers. It also saves energy because hard water is needed to heat 29% more heat energy.
The softeners are usually mounted at the entrance of water in the general compartment, not reducing heavy metals and organic pollutants have been seen as an investment rather than an expense.

They are simple systems and a reasonable cost for a quality water for drinking and cooking. Eliminate possible contents such as chlorine, suspended particles like sand or rust, heavy metals such as lead, mercury, cadmium and greatly reduce the potential organic contaminants such as pesticides, oils, dioxins, etc..
Usually placed under the kitchen sink with faucet and have additional filtered water.
No longer have a maintenance cartridge is changed every year and according to consumption amortized relatively quickly.

The reverse osmosis,

It consists of 5 steps, 1st. a micro-filter to remove sediment to 5 microns, 2nd. an activated carbon filter that reduces the potential existing chemicals, a third filter with active carbon and phosphate proper water passes through the reverse osmosis membrane and then undergoes a final filtration with activated carbon to remove possible u smell like problems arising from the process of osmosis.
This system is the most voluminous and most cost but a much higher performance.

The distilled water,

And that is distilled water? Well, one that comes from the natural evaporation by raising the temperature once again falls into the atmosphere due to the cold as rain, dew or snow. That is pure water on ancient Chinese texts denominated long life and water collected in the tops of the mountain regions. A practice that unfortunately can not be followed because doing today that discharge water and snow clouds is also contaminated. For this reason it is more practical to install a distiller, because in the end what this does is mimic the process of nature by evaporating the water and then condensing heat with cold. In stainless steel appliances free of contaminants.

Emo

Now there is a new system, expensive but very interesting and beneficial holistic level. Called Emo, and a molecular reestructurador water. It is a place where the water is clean energy discordant low vibration anchored in it reconnects with his original and get the frequency vibratory Imprint of Love and Light of the 6 th dimension, increasing the vibration of the molecules to higher octaves, creating a acivació their conscience.
When the water in the water Emo connects the human body acts on the molecules by resonance, the restructuring and increasing gradually its vibration and energy. Emo drinking water, we introduce in our body vibration frequencies of high performing energy in our bodies, emotional, mental and physical, harmonizing them and revitalizing them.
The vibratory energy field of Emo expands around and interacts with the etheric body of people who are close to him, helping to rebalance itself.
Emo is the technology alive, channeled from the 6 th dimension. Technology called alive that has its own consciousness and interacts with people who come into contact with it: From consciousness to consciousness.

For more information send an email to: thelilac-whitegarden@hotmail.com

El agua es la sustancia simple más importante de toda la materia viva y de su entorno.
La misma vida se originó en el agua. Nosotros mismos, de niños somos agua en un 83% de nuestro peso y de adultos en un 60%.
Los procesos metabólicos (respiración, alimentación y excreción) que tienen lugar en las células del cuerpo, sólo se pueden realizar en este disolvente universal que es el agua.

También está presente en la sangre formando el plasma que fluye por las venas y arterias transportando el alimento y los glóbulos rojos. En el sistema digestivo ayuda a que los alimentos se desplacen ya que los residuos puedan ser eliminados a través de las heces. Transporta los residuos líquidos hasta los riñones, para poderlos eliminar en forma de orina. Mantiene húmedos nuestros ojos mediante las lágrimas. Ayuda a distribuir y regular el calor del cuerpo con el sudor. Etc. Etc.

Al realizar todos los procesos, diariamente perdemos unos 2,5 L. (Por eso una persona puede vivir sin alimentos varias semanas pero sin agua pocos días).
La pérdida se reparte de la siguiente manera:
*. – A través de la piel …………………………. 600 ml.
*. – Para la orina ………………………………….. 1400 ml.
*. – Para los pulmones ……………………………. 400 ml.
*. – Por las heces ………………………………… 100 ml.

Esto no quiere decir que toda esta agua que perdemos al día la tengamos que recuperar en forma de agua líquida, hay que tener en cuenta que los alimentos también contienen agua en cantidades importantes:
*. – Pescado ……………………………………………. entre un 60 y 70%
*. – Pollo ……………………………………… 40%
*. – Carnes rojas …………………………… 55%
*. – Leche de vaca ………………………………. 87,5%
*. – Jamón dulce ………………………………… 48,5%
*. – Tomate …………………………………. 93,6%
*. – Pan de trigo ………………………………….. 35,6%
*. – Aceitunas ………………………………………….. 67%
*. – Miel …………………………………………… 18,4%

La recuperación será pues:
Agua bebida ………………………………….. 1200 ml.
Agua metabólica …………………………….. 1300 ml.

Cuando la garganta y la lengua están secas y la sangre se ha vuelto más concentrada, el hipotálamo (ubicado en encéfalo) resulta estimulado ya partir de los datos que reciba, produce sensación de sed.

Los refrescos no son un buen recurso para reponer las pérdidas de agua pues suelen llevar un 10% de azúcares, los cuales nos impiden saciar la sed. Tampoco sacan la sed las bebidas alcohólicas, el agua con gas, ni los helados.
Una buena manera de rehidratarse (especialmente importante en caso de diarreas) se consigue diluyendo en 1L. de agua, 3,5 gr. de sal, 2,5 gr. de bicarbonato de sodio y 20 gr. de miel.

Al igual que vigilamos con los alimentos para que sean lo más naturales, más ricos en nutrientes y menos embadurnados con residuos tóxicos, con el agua también lo tenemos que hacer. Las aguas que nos suministran por la red, nos las presentan como inocuas y no lo son, porque juegan con los famosos mínimos permitidos y no tienen en cuenta la suma con los otros numerosos mínimos permitidos que ingerimos de otras maneras y que al final hacen unos máximos ingeridos escalofriantes y patológicos. Ahora mismo hay polémica sobre la cloración del agua de la red pública dones hay estudios que lo asocian con el cáncer de vejiga y dan Sabadell como una de las ciudades con mayor índice de problemas de cloración.
Así pues controlamos qué agua estamos utilizando para alimentarnos. De hecho la cloración del agua conlleva más problemas, el cloro es un potente bactericida pero tanto mata las bacterias buenos como los malos, de esta manera la agua de red nos elimina nuestra flora intestinal provocando problemas digestivos graves tipo candidiasis, por citar uno. Parece mentira que las autoridades sanitarias no lo tengan en cuenta a pesar de lo académicas que son.

Aparte de la sobreexplotación de los acuíferos con sus consecuencias ambientales por parte de grandes multinacionales sin escrúpulos tipo Pascual, Danone, Nestlé, Etc. …..
El agua envasada se presenta como segura y saludable. Pero de la misma manera que se pone en duda la calidad del agua del grifo, se puede analizar la realidad de las aguas envasadas.
En primer lugar, por ejemplo, también se han producido incidentes puntuales de contaminación en aguas embotelladas, sea por contaminación de la fuente (en determinados casos se han encontrado concentraciones de pesticidas y benceno) o por errores en el proceso de purificación de aguas tratadas (contenido elevado de sales de bromuro). En 1.990, la empresa francesa Perrier tuvo que retirarse 280.000.000 de botellas de todo el mundo para que se detectaron niveles de benceno, una sustancia cancerígena en cantidades muy superiores a las permitidas en el agua potable.
Por otro lado las botellas de plástico pueden ceder sustancias al agua, el PVC puede soltar ftalatos y el poliestireno puede emitir estireno. El PET es el plástico más utilizado y más fácilmente reciclable (Modo de diferenciar los envases PET: mirar el culo de las botellas, y si el centro tienen la marca de la extrusora-salida del molde-rodona son PET y si es alargado no lo es. Además del agua envasada permanece almacenada mucho más tiempo ya temperaturas más altas que la de la red.

Agua buena al grifo de casa,

Actualmente disponemos de varias tecnologías para poder obtener agua de mucha calidad en casa, que nos permite ahorrar agua envasada, residuos y disfrutar de un recurso propio hecho en casa. Estas alternativas caseras permiten hacer la competencia al agua que podríamos adquirir envasada ya un precio asequible. De hecho algunos de estos sistemas son los mismos que se emplean para obtener las aguas embotelladas procesadas (diferenciar entre agua de manantial (manantial) o agua mineral natural y agua potable preparada). Si se calculan costes (botellas / año) veremos que a medio plazo tendremos amortizados los aparatos y luego fuera del mantenimiento tendremos agua de calidad gratis.

Los descalcificadores,

Hacen pasar el agua dura a través de una resina que reúne los minerales duros, principalmente el calcio y el magnesio y la hace volver blanda. Este aparato permite reducir la cantidad de jabones, suavizantes, geles, champús, cremas hidratantes, ETC. y alarga significativamente la vida de los electrodomésticos, tuberías y calderas. También ahorra energía, pues para calentar las aguas duras hay un 29% más de energía calorífica.
Los descalcificadores normalmente se montan en la entrada general del agua en el habitáculo, no reducen los metales pesados ni contaminantes orgánicos deben contemplar como una inversión no como un gasto.

Son sistemas sencillos y de un coste razonable para obtener un agua de calidad para beber y cocinar. Eliminan posibles contenidos como el cloro, partículas con suspensión como arena o óxidos, metales pesados como el plomo, el mercurio y el cadmio y reducen mucho los posibles contaminantes orgánicos como los pesticidas, los aceites, las dioxinas, etc.
Normalmente se ponen debajo del fregadero de la cocina y con un grifo suplementaria tenemos el agua filtrada.
De mantenimiento no más tienen un cartucho que se cambia cada año y según el consumo se amortiza relativamente rápido.

El osmosis inversa,

Consta de 5 pasos, 1er. un micro-filtrado para eliminar los sedimentos de hasta 5 micras, 2do. un filtro de carbón activo que reduce las posibles sustancias químicas existentes, un tercer filtrado con carbón activo y fosfatos del agua pasa propiamente atravesando la membrana de ósmosis inversa y finalmente se somete a un último filtrado con carbón activo para eliminar posibles problemas de sabor u olor derivados del proceso de osmosis.
Este sistema es el más voluminoso y el de mayor coste pero de un rendimiento mucho más alto.

El agua destilada,

Y que es el agua destilada? Pues aquella que procede de la evaporación natural por elevación de la temperatura y una vez en la atmósfera cae de nuevo a causa del frío en forma de lluvia, rocío o nieve. Es decir agua pura que en los antiguos textos chinos se denominaba agua de larga vida y se recogía en las cumbres de las regiones montañosas. Una práctica que desgraciadamente ya no puede seguirse haciendo porque hoy el agua y la nieve que descargan las nubes está también contaminada. Por este motivo lo más práctico es instalar una destiladora, pues a fin de cuentas lo que ésta hace es imitar el proceso de la Naturaleza evaporando el agua mediante calor para luego condensarlo con frío. En aparatos de acero inoxidable libres de contaminantes.

Emo

Ahora hay un sistema nuevo, es caro pero muy interesante y beneficioso a nivel holístico. Llama Emo, y es un reestructurador molecular del agua. Es un espacio donde el agua se limpia de energías discordantes de baja vibración ancladas en ella, se conecta de nuevo con su frecuencia vibratoria original y recibe las impronta de Amor y Luz de la 6 ª dimensión, aumentando así la vibración de las sus moléculas en octavas superiores, creando una acivació de su conciencia.
Cuando el agua del Emo conecta con el agua del cuerpo humano, actúa por resonancia sobre sus moléculas, reestructurando las y aumentando, gradualmente, su vibración y energía. Al beber agua del Emo, introducimos en nuestro organismo frecuencias de elevada vibración que actuarán en nuestros cuerpos energético, emocional, mental y físico, armonizando los mismos y revitalizante de los mismos.
El campo de energía vibratoria del Emo expande a su alrededor e interactúa con el cuerpo etérico de las personas que están cerca de él, ayudándole a reequilibrarse.
el Emo es una tecnología viva, canalizada desde la 6 ª dimensión. Denominan tecnología viva a aquella que tiene conciencia propia y que interactúa con las personas que entran en contacto con ella: De conciencia a conciencia.

Para más información enviar un mail a: thelilac-whitegarden@hotmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.